regionaal informatie- en expertisecentrum

Barrièremodellen

Criminele processen in kaart

Een barrièremodel is een manier om te bepalen welke barrières veiligheidspartners kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten. Het gehele criminele proces wordt in kaart gebracht en per onderdeel wordt gekeken wie een mogelijkheid heeft om in te grijpen.

Gedurende het proces verweven partijen uit de onder- en bovenwereld zich bewust of onbewust. Ook deze partijen zijn weergegeven in het barrièremodel.

Het model belicht een heel proces in plaats van alleen het delict en brengt daarbij partners met interventies in beeld in aanvulling op de strafrechtelijke. Preventieve maatregelen komen op deze manier nadrukkelijk naar voren. Het CCV publiceert op deze website digitale barrièremodellen. De modellen zijn met de praktijk voor de praktijk gemaakt.

Hennep

Het digitale barrièremodel hennepteelt visualiseert hennepteelt in zeven stappen. Bij deze zeven stappen zijn de personen en partijen weergegeven die bewust of onbewust hennepteelt mogelijk maken of er van profiteren. Daarnaast zijn per stap de gelegenheden zichtbaar die maken dat hennep geteeld kan worden. Om tot een goede aanpak te komen, zijn vervolgens per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven.

Waar verdiepende informatie beschikbaar is staat een i. Wanneer u daar op klikt verschijnt de verdiepende informatie.

naar het model >>

Loverboyproblematiek

Het digitale barrièremodel loverboys visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. Bij deze vier stappen staan signalen van daders en slachtoffers beschreven. Daarnaast staan per stap gelegenheden beschreven die maken dat loverboys actief kunnen zijn. Ten slotte staan de partners in de aanpak en barrières beschreven.

Waar verdiepende informatie beschikbaar is staat een i. Wanneer u daar op klikt verschijnt de verdiepende informatie.

Wilt u als professional toegang tot het barrièremodel, dan dient u eenmalig een wachtwoord aan te vragen bij het CCV.

naar het model >>

Malafide uitzendbureaus

Het digitale barrièremodel malafide uitzendbureaus visualiseert de werkwijze van malafide uitzendbureaus in zeven stappen. Bij deze zeven stappen zijn de personen en partijen weergegeven die bewust of onbewust de activiteiten van malafide uitzendbureaus mogelijk maken of er van profiteren. Daarnaast zijn per stap de gelegenheden zichtbaar die maken dat malafide uitzendbureaus actief kunnen zijn. Om tot een goede aanpak te komen zijn vervolgens per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven.

Waar verdiepende informatie beschikbaar is staat een i. Wanneer u daar op klikt verschijnt de verdiepende informatie.

Wilt u als professional toegang tot het barrièremodel, dan dient u eenmalig een wachtwoord aan te vragen bij het CCV.

naar het model >>

Mobiele bendes

Het digitale barrièremodel mobiele bendes visualiseert de werkwijze van mobiele bendes in zeven stappen. Bij deze zeven stappen zijn de personen en partijen weergegeven die bewust of onbewust de activiteiten van mobiele bendes mogelijk maken of er van profiteren. Daarnaast zijn per stap de gelegenheden zichtbaar die maken dat mobiele bendes actief kunnen zijn. Om tot een goede aanpak te komen zijn vervolgens per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven.

Waar verdiepende informatie beschikbaar is staat een i. Wanneer u daar op klikt verschijnt de verdiepende informatie.

Wilt u als professional toegang tot het barrièremodel, dan dient u eenmalig een wachtwoord aan te vragen bij het CCV.

naar het model >>

Co-vergisting

Co-vergisting is een proces waarbij groene energie wordt opgewekt uit dierlijke mest en een ander organisch product. De ultieme duurzame energiebron, zo dacht men rond de eeuwwisseling. Maar het duurde niet lang voordat co-vergisters ook voor minder nobele doeleinden werden ingezet. Het digitale barrièremodel co-vergisting visualiseert de werkwijze van milieufraude, overtredingen en misdrijven binnen het co-vergistingsproces en laat zien welke organisatie, wanneer kan ingrijpen.

naar het model >>

interview met de ontwikkelaars van dit model >>